Vinçotte.be

Centrale verwarmingsinstallatie

Om een optimaal rendement uit uw verwarmingsinstallatie te halen en om luchtverontreiniging te voorkomen, is het belangrijk dat u uw centrale verwarmingsinstallatie regelmatig laat nakijken. Door een regelmatige controle kan CO-vergiftiging namelijk in veel gevallen vermeden worden. 

Omdat elke regio zijn eigen regelgeving heeft moet u het gedeelte over uw regio consulteren om de juiste informatie te krijgen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Brussel

Indien uw verwarmingssysteem met een vermogen > 20 kW en met water als warmtegeleidende vloeistof werkt om de lucht van een gebouw en/of sanitair warm water te verwarmen, moeten de volgende controles gebeuren:

 • De oplevering keuring vóór de eerste ingebruikneming) moet gebeuren indien de ketels gevoed zijn met:
  • gasvormige brandstof (bijvoorbeeld aardgas)
  • vloeibare brandstof (bijvoorbeeld mazout)
 • U bent ook verplicht om een diagnose verwarmingsaudit) van de verwarmingsinstallatie te laten uitvoeren ten vroegste een jaar voor- en ten laatste een jaar nadat de oudste verwarmingsketel 15 jaar geworden is.
 • Bij periodieke controles* gelden de volgende voorwaarden:
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie gevoed wordt met gasvormige brandstof moet de periodieke controle driejaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie gevoed wordt met vloeibare brandstof moet de periodieke controle jaarlijks plaatsvinden

*Tijdens een periodieke controle moet een onderhoudsbeurt uitgevoerd worden. Bij een onderhoudsbeurt moeten eventueel onderdelen vervangen en/of afgeregeld worden. Aangezien Vinçotte steeds onafhankelijk moet zijn, voeren wij geen onderhoud uit. U kunt wel altijd een beroep doen op onze diensten om u ervan te verzekeren dat de noodzakelijke werken aan de centrale verwarmingsinstallatie naar behoren werden uitgevoerd.

Vlaanderen

Indien uw verwarmingssysteem met warmtegeleidende vloeistof werkt en de warmte verdeeld wordt naar verschillende te verwarmen afzonderlijke ruimte en/of opslag voor sanitair warm water.

 • De keuring vóór de eerste ingebruikneming moet gebeuren vanaf 0 kW indien de ketels gevoed zijn met:
  • gasvormige brandstof (bijvoorbeeld aardgas)
  • vloeibare brandstof (bijvoorbeeld mazout)
  • vaste brandstof (bijvoorbeeld hout of kolen)
 • Voor de verwarmingssystemen met een vermogen ≥ 20 kW bent u ook verplicht om een verwarmingsaudit te laten uitvoeren:

  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen ≤ 100 kW heeft, moet de verwarmingsaudit vijfjaarlijks plaatsvinden nadat de centrale verwarmingsinstallatie 5 jaar oud is;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen > 100 kW heeft die wordt gevoed met vloeibare brandstof moet de verwarmingsaudit tweejaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen > 100kW heeft die wordt gevoed met gasvormige brandstof moet de verwarmingsaudit vierjaarlijks plaatsvinden.
 • Bij periodieke onderhoudsbeurten* gelden de volgende voorwaarden:

  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen ≥ 20 kW heeft die wordt gevoed met gasvormige brandstof moet de periodieke onderhoudsbeurt tweejaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen ≥ 20 kW heeft die wordt gevoed met vloeibare brandstof moet de periodieke onderhoudsbeurt jaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie gevoed wordt met vaste brandstof moet de periodieke onderhoudsbeurt jaarlijks plaatsvinden.

* Bij een onderhoudsbeurt moeten eventueel onderdelen vervangen en/of afgeregeld worden. Aangezien Vinçotte steeds onafhankelijk moet zijn, voeren wij geen onderhoud uit. U kunt wel altijd een beroep doen op onze diensten om u ervan te verzekeren dat de noodzakelijke werken aan de centrale verwarmingsinstallatie naar behoren werden uitgevoerd.

Wallonië

Vanaf 0 kW, indien uw verwarmingssysteem werkt met water, of lagedrukstoom, of thermische olie als warmtegeleidende vloeistof en de warmte verdeeld wordt naar de verschillende te verwarmen afzonderlijke ruimte en/of een opslag van sanitair warm water:

 • De oplevering (keuring vóór de eerste ingebruikneming) van uw centrale verwarmingsinstallatie is verplicht als de ketels gevoed zijn met:

  • gasvormige brandstof (bijvoorbeeld aardgas)
  • vloeibare brandstof (bijvoorbeeld mazout)
  • vaste brandstof (bijvoorbeeld hout of kolen)
 • U bent ook verplicht om periodieke inspecties te laten uitvoeren die aan volgende voorwaarden onderworpen worden:

  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen ≤ 100 kW heeft en wordt gevoed met gasvormige brandstof, de periodieke inspectie moet driejaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie een vermogen > 100 kW heeft en wordt gevoed met gasvormige brandstof, de periodieke inspectie moet tweejaarlijks plaatsvinden;
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie gevoed wordt met vloeibare brandstof, de periodieke inspectie moet jaarlijks plaatsvinden.
  • indien de centrale verwarmingsinstallatie gevoed wordt met vaste brandstof moet de periodieke onderhoudsbeurt jaarlijks plaatsvinden.
 • Deze periodieke inspectie bestaat uit:
  • de periodieke controle (conformiteit van plaatsing en verbrandingsmetingen)
  • en, indien uw verwarmingssysteem een geïnstalleerd nominaal vermogen > 20 kW heeft, een omstandige diagnose (verwarmingsaudit) van de verwarmingsinstallatie.

In afwijking, wanneer een omstandige diagnose al is uitgevoerd, moet het niet herhaald worden als er geen wijziging aan het verwarmingssysteem zijn. In geval van wijziging, moet een omstandige diagnose plaatsvinden tijdens de eerste periodieke inspectie die twee jaar na deze wijziging plaatsvindt. Een periodieke controle is ook verplicht na elke interventie op het verbrandingsgedeelte (onderhoudsbeurt*) van de verwarmingsketel.

* Bij een onderhoudsbeurt moeten eventueel onderdelen vervangen en/of afgeregeld worden. Aangezien Vinçotte steeds onafhankelijk moet zijn, voeren wij geen onderhoud uit. U kunt wel altijd een beroep doen op onze diensten om u ervan te verzekeren dat de noodzakelijke werken aan de centrale verwarmingsinstallatie naar behoren werden uitgevoerd.

Brussel / Vlaanderen / Wallonië

We controleren of de centrale verwarmingsinstallatie conform is geplaatst aan de van toepassing zijnde normen:

 • de aanwezigheid van een rookgasafvoersysteem met (indien nodig) meetopeningen
 • het stooklokaal moet (indien dat noodzakelijk is) voorzien zijn van luchtaanvoer en –afvoer
en we voeren de volgende verbrandingsmetingen uit:
 • de bepaling van de rookgasindex (voor vloeibare brandstof)
 • de temperatuur van de rookgassen
 • het gehalte aan CO (koolstofmonoxide), CO2 (koolstofdioxide), O2 (zuurstof) in de rookgassen
 • en het verbrandingsrendement.

We beoordelen, op die manier, de goede werking en de veilige plaatsing van de centrale verwarmingsketel.

Brussel / Vlaanderen / Wallonië

Tijdens de keuring:

 • dient de verwarmingsinstallatie1 altijd toegankelijk te zijn;
 • dient de verwarmingsinstallatie kunnen werken;
 • dient de installatie te beschikken over voldoende brandstof (de installatie moet in werking kunnen gesteld worden)

1 Een centrale verwarmingsinstallatie is een installatie met een centrale ketel, en optioneel een aparte brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem verdeeld wordt naar verschillende, afzonderlijke ruimtes, en optioneel naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater.