Vinçotte.be

Herkeuring van een elektrische installatie

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen en het behoud van goederen te garanderen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Een herkeuring van uw huishoudelijke elektrische installatie is verplicht als u bij een vorige keuring een negatief besluit kreeg omdat er inbreuken werden vastgesteld.

De herkeuring van elektrische installaties is in de drie Gewesten van het land verplicht.

  • De schema's worden nagekeken tijdens de administratieve controle.
  • Tijdens de visuele controle vergelijken we de schema’s met de reële toestand en bekijken we of het elektrisch materiaal correct gebruikt en geplaatst is.
  • De differentieelschakelaars worden getest tijdens de controle door beproeving.
  • Tot slot is er een controle door meting, we voeren dan een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting uit.

Tijdens de keuring is het noodzakelijk dat de elektrische installatie toegankelijk is.

Bij de herkeuring dient u ook een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) te kunnen voorleggen.