Vinçotte.be

Keuring nieuwe elektrische installatie

Uw huishoudelijke elektrische installatie wordt gekeurd om uw veiligheid te garanderen en uw woning te beschermen. Dankzij de keuring beperkt u namelijk het risico op lichamelijk letsel of op brand door een slecht werkende installatie.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Een keuring van een nieuwe huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

  1. de indienststelling van een nieuwe installatie
  2. een aanzienlijke uitbreiding van de installaties
  3. een belangrijke wijziging van de installaties
  4. een tijdelijke installatie o.a. bouwplaatskasten (werfkasten)
  5. of een verzwaring van de aansluiting

De keuring van elektrische installaties is in de drie Gewesten van het land verplicht.

  • De schema's worden nagekeken tijdens de administratieve controle.
  • Tijdens de visuele controle vergelijken we de schema’s met de reële toestand en bekijken we of het elektrisch materiaal correct gebruikt en geplaatst is.
  • De differentieelschakelaars worden getest tijdens de controle door beproeving.
  • Tot slot is er nog een controle door meting, we voeren dan een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting uit.

Tijdens de keuring is het noodzakelijk dat de elektrische installatie toegankelijk is.

Bij de keuring dient u ook een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden,
verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) te kunnen voorleggen.