Vinçotte.be

Elektrische installatie ouder dan 25 jaar

Dankzij de periodieke keuring blijft uw veiligheid gegarandeerd, ook al is uw elektrische installatie meer dan 25 jaar oud. U voorkomt zo onder meer brand door een slecht werkende oudere installatie.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Een periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie is verplicht:

  1. om de 25 jaar
  2. bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie (of een deel ervan) dateert van vóór 1 oktober 1981
  3. bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981, indien u niet over een geldig keuringsverslag beschikt

De periodieke keuring van elektrische installaties is in de drie Gewesten van het land verplicht.

  • De schema's worden nagekeken tijdens de administratieve controle.
  • Tijdens de visuele controle vergelijken we de schema’s met de reële toestand en bekijken we of het elektrisch materiaal correct gebruikt en geplaatst is.
  • De differentieelschakelaars worden getest tijdens de controle door beproeving.
  • Tot slot is er een controle door meting, we voeren dan een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting uit.

Tijdens de periodieke keuring dient de elektrische installatie altijd toegankelijk te zijn.

Bij de 25-jaarlijkse keuring dient u ook een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) te kunnen voorleggen.