Vinçotte.be

Fotovoltaïsche zonnepanelen

U kunt zelf groene stroom opwekken door zonnepanelen op het dak van uw woning te plaatsen. Die zonnepanelen staan ook bekend als fotovoltaïsche panelen of PV-installaties en zijn huishoudelijke installaties op laagspanning indien hun vermogen ≤ 10 kVA is.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Voor een nieuwe installatie van zonnepanelen - of bij de uitbreiding van een bestaande installatie - voert Vinçotte als erkende instelling een gelijkvormigheidsonderzoek uit, net als voor andere elektrische installaties.

Na 25 jaar is een periodieke controle verplicht.

De keuring van een installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Tijdens het visueel onderzoek kijken onze experten de volgende zaken na:

 • de uitvoering van de elektrische installatie conform de schema's en plannen
 • de aansluiting van de fotovoltaïsche installatie via een afzonderlijke kring
 • de aanwezigheid van ten minste één differentieelstroominrichting van 300 mA aan het begin van de installatie
 • de aanwezigheid van ten minste één differentieelstroominrichting van type A aan het begin van de fotovoltaïsche installatie (dit kan dezelfde differentieelstroominrichting zijn als vermeld in het vorige punt)
 • de bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking en tegen overstroom
 • de markering of de identificatie van gelijkstroomgeleiders en actieve wisselstroom geleiders, stroomkringen, overstroombeveiligingsinrichtingen, schakelaars, klemmen, enz...
 • de aanwezigheid en de conformiteit van de beschermingsgeleiders*
 • de aanwezigheid van goed zichtbare waarschuwingsborden met de tekst: 'Niet onderbreken bij belasting' en 'Elektrische installatie altijd onder spanning'

Tijdens de metingen:

 • meten we de continuïteit van de beschermingsgeleiders
 • meten we de isolatieweerstand van de elektrische installaties (wisselstroom)
 • meten we de spreidingsweerstand van de aardverbinding
 • controleren we de werking van de differentieelstroominrichtingen met behulp van de eigen testknop en door het opwekken van een foutstroom
 • en controleren we of het automatisch scheidingssysteem wordt geactiveerd (binnen minder dan 5 seconden) als er geen netspanning is

*  Het metalen frame van de PV-modules en de structuur van de modules moeten met de aarde verbonden zijn door een beschermingsgeleider met een doorsnede die ten minste equivalent is met die van de beschermingsgeleider van de AC-voeding, met een minimumdoorsnede gelijk aan: 
- 2,5 mm² indien het mechanisch beschermd is 
- 4 mm² indien het niet mechanisch beschermd is

Tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek dient de zonnepaneleninstallatie altijd toegankelijk te zijn.

Onze experten kijken ook de volgende documenten na:

 • het eendraadsschema van de installatie met onder meer de tellers, de eventuele batterijen en alle elektrische productiebronnen, ...
 • het opstellingsschema van de elektrische installatie (een beschrijving aangevuld met foto's kan worden aanvaard)
 • de referenties en de technische kenmerken van de installatie zoals het merk, het model, het vermogen,...
 • de gebruiksaanwijzing van de installatie (werking, onderhoud)
 • en de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en het gebruik ervan