Vinçotte.be

LPG-binneninstallatie (Butaan / Propaan)

De (her)keuring van uw LPG-installatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door de verwarmingsinstallatie te controleren, kunnen we gebreken die leiden tot
CO-vergiftiging tijdig detecteren.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Deze keuring is verplicht vóór het vullen van de houder en bij de uitbreiding van elke LPG-installatie (Butaan / Propaan).

De keuring van LPG-installaties (Butaan / Propaan) is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Tijdens de keuring gaan we na of de installatie conform de geldende normen is uitgevoerd.

We doen een visuele controle van:

 • de toevoer van de verbrandingslucht
 • de afvoer van de verbrandingsproducten
 • de leidingen
 • de manier waarop de buizen zijn verbonden
 • de wijze van plaatsing
 • de verbinding van het toestel met de binnenleiding

en wij voeren een dichtheidsproef uit.

In de meeste gevallen van CO-intoxicatie zijn onvoldoende geventileerde ruimten de oorzaak. 

Tijdens de keuring dienen de verschillende onderdelen van de LPG-installatie (Butaan / Propaan) altijd toegankelijk te zijn.

Wij vragen u ook om de volgende elementen klaar te houden of aan te wijzen:

 • het attest van de installateur of het document van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen*
 • de leidingen en de verbindingen
 • de verbruikstoestellen
 • de schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk)
 • de uitmonding van het verbruikstoestel
 • de luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk)

* Onze inspecteur bezorgt u bij aanvang van de keuring gratis een dergelijk formulier, dat u op dat moment kan vervolledigen en ondertekenen in de hoedanigheid van installateur. Enkel documenten met het holografisch logo worden aanvaard. Er worden geen blanco formulieren vooraf opgestuurd.

Opgelet: Onze expert dient over een meetpunt te beschikken waarop de testinstallatie kan worden aangesloten 
(T-stuk met kraan en stop).