Uw woning Uw bedrijf Uw opleidingen

LPG-binneninstallatie (Butaan / Propaan)

De (her)keuring van uw LPG-installatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door de verwarmingsinstallatie te controleren, kunnen we gebreken die leiden tot
CO-vergiftiging tijdig detecteren.

» Deze keuring bestellen

Deze keuring is verplicht vóór het vullen van de houder en bij de uitbreiding van elke LPG-installatie (Butaan / Propaan).

De keuring van LPG-installaties (Butaan / Propaan) is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Tijdens de keuring gaan we na of de installatie conform de geldende normen is uitgevoerd.

We doen een visuele controle van:

 • de toevoer van de verbrandingslucht
 • de afvoer van de verbrandingsproducten
 • de leidingen
 • de manier waarop de buizen zijn verbonden
 • de wijze van plaatsing
 • de verbinding van het toestel met de binnenleiding

en wij voeren een dichtheidsproef uit.

In de meeste gevallen van CO-intoxicatie zijn onvoldoende geventileerde ruimten de oorzaak. 

Tijdens de keuring dienen de verschillende onderdelen van de LPG-installatie (Butaan / Propaan) altijd toegankelijk te zijn.

Wij vragen u ook om de volgende elementen klaar te houden of aan te wijzen:

 • het attest van de installateur of het document van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen*
 • de leidingen en de verbindingen
 • de verbruikstoestellen
 • de schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk)
 • de uitmonding van het verbruikstoestel
 • de luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk)

* Onze inspecteur bezorgt u bij aanvang van de keuring gratis een dergelijk formulier, dat u op dat moment kan vervolledigen en ondertekenen in de hoedanigheid van installateur. Enkel documenten met het holografisch logo worden aanvaard. Er worden geen blanco formulieren vooraf opgestuurd.

Opgelet: Onze expert dient over een meetpunt te beschikken waarop de testinstallatie kan worden aangesloten 
(T-stuk met kraan en stop).

Na de controle en de goedkeuring van de LPG-installatie (Butaan / Propaan) ontvangt u het attest dat nodig is voor het vullen van de houder. De Vinçotte-experten zijn gecertificeerd en staan te uwer beschikking om de keuring van uw LPG-opslagtank uit te voeren. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.