Vinçotte.be

LPG-opslagplaats

De belangrijkste beweegreden om een LPG-opslagplaats of -tank te laten keuren, is uw eigen veiligheid en de wettelijke verplichting. Dankzij deze controle krijgt u duidelijkheid over de beveiligingen van de installatie en over de goede werking ervan op het moment dat dat nodig zou zijn.
Er zijn bovendien verschillende wetten van toepassing, nl. een regionale en een federale. Vinçotte beschikt over beide erkenningen (accreditaties), u hoeft dus geen tweede keuring aan te vragen. Eén aanvraag, één keuring voor twee verplichtingen! 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

De keuring van een LPG-opslagplaats is verplicht bij:

   • het plaatsen van een ondergrondse houder
   • de indienststelling van een houder (zowel bij een ondergrondse als bij een bovengrondse houder).
De volgende periodieke keuringen zijn eveneens verplicht:
   • de kathodische bescherming van ondergrondse houders moet jaarlijks gekeurd worden (als u dat niet heeft laten doen of als het geformuleerde besluit negatief is, moet vijfjaarlijks een inwendig onderzoek van de ondergrondse houder uitgevoerd worden)
   • de opslagplaats moet vijfjaarlijks gekeurd worden.

De keuring van LPG-opslagplaatsen is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Onze expert kijkt na of de juiste constructieattesten aanwezig zijn, of de installatie voorzien is van de reglementaire beveiligingen en of die correct zijn afgesteld.

Tijdens de keuring dient de LPG-opslagplaats altijd toegankelijk te zijn.

Ook dienen de volgende elementen van de installatie aanwezig te zijn:

 • het vorige keuringsverslag (tenzij het om een keuring vóór indienststelling gaat)
 • de LPG-houder en de veiligheden
 • de constructiedocumenten van de LPG-houder (tenzij er een voorgaand keuringsverslag met positief besluit is)
 • de pictogrammen
 • het attest van de pijpleiding en de leidingen
 • het ijkingsattest voor de kleppen
 • de beschermkap van de beveiligingen.