Vinçotte.be

Riolering

In Vlaanderen, wordt regenwater en vervuild water afzonderlijk afgevoerd om de waterzuiveringsinstallaties optimaal te laten functioneren. De werking is namelijk beter als het vuil water niet verdund is door regenwater. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

In Vlaanderen is deze keuring verplicht:

  • bij nieuwbouw
  • bij renovatie
  • bij de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg
  • op vraag van de rioolbeheerder

Wij kijken na of het hemelwater via een recuperatieput en een bezinkpunt naar de hemelwaterriolering wordt afgevoerd. Verder gaan we na of het vervuild water naar de vuilwaterriolering wordt afgevoerd en of er geen verbindingen zijn tussen de hemelwaterafvoer en de vuilwaterafvoer.

Tijdens de keuring dient de rioleringsinstallatie altijd toegankelijk te zijn.

Ook kijken we na of de volgende elementen aanwezig zijn:

  • een installatie voor regenwaterrecuperatie
  • een aansluiting RWA (regenwaterafvoer)
  • een aansluiting vuilwaterafvoer of DWA (droogweerafvoer)
  • een 'as-built' rioleringsplan

 

Voor een volledig keuringsdossier zijn er drie documenten nodig:

- het uitvoeringsdossier (in drievoud)

- de onderdelenlijst (in drievoud)

- een keuringsverslag per wooneenheid

Het afvoersysteem moet volledig geplaatst zijn op het moment van de keuring. De aan te sluiten toestellen voor huishoudelijk gebruik hoeven nog niet geplaatst te zijn, indien duidelijk is waarvoor de voorziene afvoerleidingen zullen gebruikt worden (bv. wasmachine, e.d.). Indien het niet duidelijk is dient later een bijkomende keuring te gebeuren. Verharde oppervlakten dienen nog niet aangelegd te zijn op moment van keuring.