Vinçotte.be

Risico's van asbest bij brand

Hoe optreden tegen asbestverspreiding bij brand?

In december vorig jaar brak een brand uit in een loods met boten in de jachthaven van het Nederlandse Roermond. Hierbij verspreidde asbest uit de daken van de loodsen zich over de binnenstad. Danny Versichele, product manager asbest bij Vinçotte, evalueert de beschermingsmaatregelen die de stad trof tegen het asbest. "De mensen verplichten binnenshuis te blijven na de brand was misschien wat overdreven", zegt Danny Versichele, product manager asbest bij Vinçotte. "Het was wellicht voldoende om de straten snel te reinigen. Bij brand breekt de cementmatrix en verbrokkelt het bouwmateriaal waarin het asbest is verwerkt. De asbestvezels zitten nog altijd in brokjes cement, die zich door de wind over grote afstanden kunnen verspreiden. Gevaarlijk wordt het pas echt wanneer de stukjes cement verpulveren en de vezels vrijkomen. Tegen asbest bestaat er dan ook slechts één remedie: verwijderen. En bij brand de brandresten zo snel mogelijk verwijderen."

Asbest identificeren

Het is niet gemakkelijk om asbest met zekerheid te identificeren, zeker niet wanneer daken of andere bouwgedeelten door ouderdom al flink verweerd zijn. Specialisten kunnen voor de identificatie zorgen en ook heel wat andere taken op zich nemen. Vinçotte kan al die taken op zich nemen. "Van plaatsonderzoek, monstername en -analyse over het opmaken van de inventaris tot het inschakelen van een erkende aannemer voor het weghalen van het asbest", aldus Danny Versichele.

Asbest verwijderen

De verwijdering van asbest is wettelijk geregeld. Privé-eigenaren en gewone aannemers mogen alleen - en dan nog onder strikte voorwaarden - sterk gebonden asbestmaterialen verwijderen door ze omzichtig te demonteren en te verpakken. Voorbeelden zijn asbestcement golfplaten en leien. Minder hechtgebonden materialen zoals kalkisolaties rond verwarmingsleidingen  mogen enkel door erkende verwijderaars onder hermetische omstandigheden weggenomen worden.

Sommige werkzaamheden zoals het ontmossen van asbesthoudende daken of het doorslijpen van asbestmaterialen is wettelijk verboden. Naast een grote asbestblootstelling voor de uitvoerders brengt dit dikwijls ook een risico voor de latere gebruikers van het gebouw met zich mee én mogelijk oplopende kosten voor latere sanering of gerechtelijke procedures.

Particulieren kunnen hun hechtgebonden asbestafval afleveren op een containerpark, waar het gescheiden wordt ingezameld. Afval van minder gebonden materialen aanvaardt het containerpark niet. Om daarvan verlost te geraken, moet een gespecialiseerd én erkend bedrijf worden ingeschakeld.

Asbestinventaris bijhouden

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een asbestinventaris bij te houden. Die moet ter inzage liggen van de brandweer. In principe kan in gebouwen opgetrokken vanaf 2000 geen asbest meer verwerkt zijn omdat het sindsdien verboden is als bouwmateriaal. Voor privépersonen geldt die verplichting niet. Dat verandert wanneer een aannemer grondige renovatiewerken uitvoert. De aannemer is immers verantwoordelijk voor het welzijn van zijn personeel en moet over een asbestinventaris beschikken van de plaatsen waar hij hen laat werken.

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoeken de technici van Vinçotte alle ruimten in een gebouw naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. Danny Versichele: "Die ruimten moeten dus altijd vrij toegankelijk zijn. Waar nodig neemt onze expert materiaalmonsters om die verder te laten analyseren in het laboratorium. Indien we asbest vinden, voeren we ook een risicoanalyse uit om het gezondheidsrisico te bepalen."

Wie bezorgd is over de mogelijke aanwezigheid van asbest kan ook zelf enkele stalen binnenbrengen. Vinçotte onderzoekt die dan. Bij de verkoop of verhuur van een woning is het voorleggen van een asbestinventaris door de eigenaar niet verplicht. Een kandidaat-koper of -huurder kan wel de contractuele voorwaarde bedingen om dit toch te doen.

"Na het uitvoeren van de asbestinventarisatie overhandigt Vinçotte de aanvrager een verslag met opmerkingen en besluiten over de gezondheidsrisico's. Is er geen asbest gevonden, dan bestaat de mogelijkheid een certificaat ‘asbest-safe' te bekomen. Dit bevestigt huurders en kopers, na een aantal extra controles,  dat een gebouw vrij is van asbesttoepassingen die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de gebruikers van het gebouw. Hebben de experten van Vinçotte er toch asbestvezels aangetroffen, dan zal hun verslag een aantal aanbevelingen bevatten om het gezondheidsrisico te beperken."

Voor meer informatie over asbest:
Vinçotte
Danny Versichele
Product manager asbest
+32 (0)475 71 40 67
dversichele@vincotte.be

Terug naar overzicht