Vinçotte.be

BELAC accreditaties

Vinçotte is door BELAC geaccrediteerd op basis van deze 4 normen:

ISO 17025   Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria
ISO 17020   Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
ISO 17065   Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
ISO 17021   Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren